ایلام – ایرنا – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: کارشناسان این دانشگاه در چارچوب طرح سلامت نوروزی سه هزار و 325 مورد نظارت بهداشتی محیطی بر نحوه تهیه و عرضه مواد غذایی 08:32, 2017 مارس 28