به گزارش خبرنگار ایرنا، مرزنشینان سوگوار حسینی در قصرشیرین دیشب و امروز در قالب هیات ها و دسته های عزاداری، سینه زن و زنجیرزن با حضور در حسینیه ها ، تکایا 09:56, 2018 سپتامبر 20