سال گذشته از هر هکتار به طور متوسط 2.5 تن محصول انجیر برداشته شده بود. کامیار رسولی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تداوم پدیده خشکسالی و بروز آفات را موجب کاهش برداشت 09:33, 2018 ژوئیه 23