اردبیل – ایرنا – فرماندار سرعین گفت:چهارمین جشنواره زمستانی دراین شهر اول بهمن ماه شروع و به مدت 2 هفته با حضور ورزشکاران ،هنرمندان و گردشگران داخلی برگزار 19:17, 2017 ژانویه 17