Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

آخرین بازمانده احمدی نژادی ها در راه دادگاه

05:28, 2017 نوامبر 14
11 0

«با دم شیر بازی می‌کنی؛ اعتبار تو به یک تکه کاغذ است.» جمله‌ای بود که اسفندیار رحیم‌مشایی، مرد شماره دو دولت محمود احمدی‌نژاد خطاب به سخنگوی دستگاه قضا گفت.

اما رفت و آمد به قوه قضاییه و پرونده‌های قطورشان که یکی پس از دیگری بررسی می‌شود شاید خط و مرز مشخصی را میان احمدی‌نژادی‌ها یا اصولگرایان ترسیم کرده است. آنها حالا حمایت‌ از احمدی‌نژاد را یک اشتباه تاریخی می‌دانند که نمی‌خواهند دوباره تکرار کنند چرا که پذیرفته‌اند افکار عمومی، احمدی‌نژاد و تخلفاتش از ٨٤ تا ٩٢ را به پای آنها نوشته‌است. چه آنکه نتیجه چند انتخابات گذشته هم مصداقی بر این گزاره بود. با این حال احمدی‌نژاد و یارانش از اصولگرایان رانده و مانده دست و پا می‌زنند تا همچنان در فضای سیاسی تنفس کنند. خواه از راه و مسیر انتخابات خواه از هر مسیر دیگری که آنها را به صدر اخبار و حواشی بازگرداند.

منبع: titreno.com

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0