Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

آمریکا در آینده آسیا جایی ندارد

08:31, 2019 ژانویه 13
27 0

خانا، نویسنده کتاب آینده آسیا، در گفت وگو با روزنامه 'نیکی' ژاپن گفت، آمریکا تصور می کند چین را سرکوب و محدود خواهد کرد اما، درواقع، آمریکا محکوم به شکست است. به زعم من، نتیجه جنگ تجاری آمریکا و چین، تسریع روند آسیایی سازی آسیا، وابستگی بیشتر متقابل اقتصادی و سیاسی کشورهای آسیایی و بازگشت به سیستم چندقطبی است که در آن هیچ کشوری به تنهایی بر منطقه مسلط نباشد.

وی با اشاره به منابع گاز و نفت در غرب آسیا، فناوری در شمال شرق آسیا، نیروی کار ارزان در جنوب شرق آسیا و تولید مواد غذایی در آسیا، افزود، صاحبنظران غربی اغلب از دید انگلیس و آمریکا به توسعه آسیا نگاه می کنند، دیدی که آسیا را در وجود یک قدرت برتر و استعماری به نام چین خلاصه می کند که از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بدهی مالی در حال توسعه است.

به اعتقاد خانا، رویکرد تجاری تقابلی 'دونالد ترامپ' در قبال چین نشان دهنده درک نکردن پویش های اقتصادی و سیاسی منطقه است. رابطه تجاری چین با همسایگانش بسیار قدیمی تر از رابطه تجاری اش با آمریکاست. رابطه تجاری اروپا و چین بسیار قدیمی تر از رابطه با آمریکاست. آمریکا صادر کننده بیشترین تکنولوژی به چین نیست.

وی افزود، جنگ تجاری آمریکا و چین به شرکت هایی آمریکایی که با چین داد و ستد دارند، لطمه می زند. شرکت های چینی و احتمالا شرکت های سایر کشورهای آسیایی با جایگزین کردن کالاهای سایر کشورهای آسیایی و اروپایی، به دنبال به حداقل رساندن خطر آشفتگی های سیاسی بیشتر هستند. داشتن این تصور که آسیا میدان نبرد قدرت های رقیب و درگیر بازی حاصل جمع صفر است، باعث شده است آمریکا تصمیات زیانبار و دارای نتیجه عکس بگیرد. آمریکا از پیوستن به سازمان ها و برنامه های تحت مدیریت چین، مانند طرح یک کمربند، یک جاده و بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا خودداری کرده است. بسیاری از تصمیمات آمریکا نتیجه نداشتن شناخت است و در نهایت مایه پشیمانی است.

منبع: irna.ir

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0