Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان، اصول اولیه

10:24, 2017 ژوئیه 17
5 0

روزنامه اطلاعات: هر زمان که با فرزند خود به خارج از خانه می‌روید در مورد نحوه صحیح عبور از خیابان با او صحبت کنید.در مورد اصول اولیه عبور از عرض خیابان که در سطرهای بعد به آن اشاره می‌شود، توضیح بیشتری به او بدهید.

در بعضی از تقاطع‌ها عبور و مرور به وسیله چراغ راهنمایی کنترل می‌شود، علامت فردی در حال عبور به رنگ سبز به عابر می‌فهماند که می‌توان عبور کرد.

.1در پیاده‌رو توقف کرده و منتظر شوید چراغ راهنمایی برای عبور عابر پیاده سبز شود.

2. وقتی که چراغ راهنمایی سبز شد و مطمئن شدید که تمامی اتومبیلها توقف کرده‌اند، با احتیاط کامل عبور کنید.

1.اگر در نزدیکی شما پل یا خط‌کشی عابر پیاده وجود دارد، حتما از آنجا عبور کنید.

2.در پیاده‌رو، پشت خط‌کشی عابر پیاده بایستید و منتظر توقف وسایل نقلیه عبوری بمانید.

3.وقتی که خودروها توقف کردند، با احتیاط کامل عبور کنید، چون ممکن است راننده‌ای متوجه گذر شما نشود و یا فکر کند که می‌تواند بدون برخورد عبور کند.

4.اگر در طول مسیر عبور شما از عرض خیابان، جدول میانی وجود داشته باشد، روی آن توقف کرده و منتظر بمانید تا ترافیک در طرف دیگر نیز متوقف شود.

تمرین در خیابان‌های خلوت و در نزدیکی خانه نشان می‌دهد که چه باید کرد. به فرزندتان بگویید که او شما را با توجه به مقررات گفته شده از عرض خیابان عبور دهد.

همچنین: ریشه کنی بیکاری در گرو تغییر فرهنگ اشتغال است

منبع: titreno.com

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0