Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

بازی های سالم کودکانه، هشت نمونه عالی!

01:31, 2018 ژانویه 14
15 0

ابتدا صورت خود را قایم کنید و بعد هنگامی که این شعر را می خوانید خود را به کودک نشان بدهید و دوباره قایم شوید و ….

در پایان این شعر می توانید با دست جهت این طرف و آن طرف را به بچه نشان بدهید.

کف دست کودک خود را در دست بگیرید.اول با انگشت اشاره خود کف دست او را غلغلک بدهید و با خواندن شعر یکی یکی انگشتان او را به طرف کف دست خم کنید.در پایان شعر وقتی به انگشت شست رسیدید آن را بگیرید و بگویید:منه منه کله گنده.

انگشت اشاره خود و کودکتان را روی زمین بگذارید و بعد با گفتن کلمه پر انگشتتان را از روی زمین بلند کنید و فرزندتان را به این کار تشویق کنید و همینطور ادامه دهید.در انتها اسم کودک کودک خود را بگویید مثلا: ((علی پر)) و با شوق و هیجان ادامه دهید و بگویید:علی که پر نداره خودش خبر نداره علی که پر نداره باباش خبر نداره.

بچه را به پشت بخوابانید و مچ و ساق هر دو پایش را در دست بگیرید و آنها را روی شکمش خم و راست کنید.دو سه بار این کار را به آرامی انجام دهید و بگویید:((آب می کشیم آب می کشیم))

بعد درحالی که بچه همان طور طاقباز خوابیده و کف پاهایش رو یزمین قرار دارد زانوهای او را بین دو دست بگیرید و دو سه بار به سمت چپ و راست حرکت دهید و در همین حال بگویید: (خمیر می کنیم خمیر می کنیم)).

بعد مچ و ساعد هر دو دست کودک را در دست بگیرید و چند بار دست های او را به طرف شکمش بیاورید و باز کنید و بگویید:((چونه می گیریم چونه می گیریم)).

بعد شکم بچه را به آرامی با هر دو دست غلغلک بدهید و بگویید:((نون می پزیم نون می پزیم)).

منبع: titreno.com

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0