Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

حمایت مجلس از بازنشستگی پیش از موعد بانوان

02:42, 2017 سپتامبر 17
8 0

وی با اشاره به مصوبه بازنشستگی زنان با 20سال سابقه کار در قانون برنامه ششم، افزود: این قانون در برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد و پیگیری شد.

وی بی توجهی به ایجاد تسهیلات قانونی برای بازنشستگی بانوان با حداقل 20 سال سابقه خدمت را ظلم مضاعفی در حق آنها برشمرد.

حاجی‌بابایی با اشاره به لزوم تکریم بازنشستگان، عنوان کرد: بازنشستگی فصل نوینی از زندگی افرادی که بهترین سالهای عمر خودرا در کمال صداقت وعشق در حوزه های مختلف در سنگر خدمت به مردم سپری کرده اند و در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده اند.

وی به ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: این قانون از اول فروردین 1396 باید اجرایی شود و به تدریج بازنشستگان کشوری ولشکری در شرایط مناسب حقوقی در کشور قرار گیرند.

حاجی بابایی در خاتمه عنوان کرد: لزوم برقراری بیمه های حمایتی مناسب برای بازنشستگان با توجه به افزایش جمعیت سالمندان کشور و لزوم توجه به بهزیستی آنها را یادآوری نمود و آن را از ضروریات زندگی آنها برشمرد.

همچنین: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس چه گذشت؟

منبع: titreno.com

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0