Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

‎داخلی سازی راه نجات صنعت خودرو از تحریم ها

07:54, 2018 مه 18
12 0

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در عین حال نیز داخلی سازی انجام شده قطعات از سوی خودروسازان نیز نگرانی از بابت تامین قطعات در زمان تحریم ها باقی نخواهد گذاشت چرا که هم اکنون با حضور شرکت های بزرگ ایرانی فعال در صنعت قطعه، نگرانی چندانی در این زمینه وجود ندارد.

‎صنعت خودرو همواره از سال های گذشته در تحریم قرار داشته و این تجربه به او کمک می کند تا با دورزدن تحریم ها و یافتن راهکارهای جدید برای حذف محدودیت ها بتواند همکاری خود را با شرکای خارجی ادامه دهد مگر آن که اتحادیه اروپا رفتار دیگری را برای ادامه همکاری اتخاذ کند اما با این حال در صورت خروج احتمالی نیز زیرساخت های فعلی صنعت خودرو و مشارکت آن ها در ساخت زیرساخت های جدید، می تواند صنعت خودرو را از شرایط نامساعد حفظ کند.

این در حالی است که هم اکنون بیشتر قطعات خودروها همچون بدنه، سیلندر، موتور و ... در داخل ساخته می شود که تحریم های دوباره ایران زیان جبران ناپذیری را به کشور وارد نخواهد کرد اما این احتمال وجود دارد که کشورهای خاور دور همچون چینی ها و تایوانی بیش از گذشته به بازار ایران هجوم بیاورند که تنها مشکا آن ها، کیفیت پایین است که می توان این مشکل را با داخلی سازی بیشتر برطرف کرد. بر این اساس صنعت خودرو از تحریم های دوباره نخواهد ترسید.

منبع: titreno.com

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0