Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

دانشگاه الزهرا در علم فیزیک رتبه گرفت

09:34, 2018 نوامبر 10
8 0

به گزارش روز شنبه ایرنا از دانشگاه الزهرا، این حوزه موضوعی در بردارنده رشته های شیمی، فیزیک، ریاضیات و آمار است. شاخص های مورد ارزیابی در این رتبه بندی مشابه با شاخص های رتبه بندی جهانی تایمز شامل ، آموزش، شهرت دانشگاه ، نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو ، نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان کارشناسی ، نسبت دانش آموختگان دکتری به اعضای هیات علمی است .

همچنین ، درآمد دانشگاه ، پژوهش شامل شهرت پژوهشی دانشگاه (شهرت پژوهشی دانشگاه از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران به دست می‌آید.)

بهره‌وری پژوهشی (تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه که در مجلات معتبر پایگاه استنادی اسکوپوس (یکی از نمایه‌های استنادی معتبر) نمایه شده است.) ، درآمد پژوهشی (درآمد پژوهشی دانشگاه به ازای هر عضو هیات علمی) ، استناد (تعداد استنادهایی که مقالات دانشگاه در پایگاه استنادی اسکوپوس دریافت کرده است.) نیز در رتبه بندی موثر است .

وجهه بین‌المللی، نسبت دانشجویان بین المللی به دانشجویان داخلی ، نسبت اعضای هیات علمی بین المللی به اعضای هیات علمی داخلی ، همکاری بین‌المللی (تعداد مقالاتی که با مشارکت پژوهشگران سایر کشورها نوشته شده است.)، درآمد صنعتی (این شاخص از طریق نسبت درآمد حاصل از صنعت دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی محاسبه می‌شود.) از دیگر ملاک های رتبه بندی تایمز است .

منبع: irna.ir

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0