Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

رکوردهای ممنوع در «گینس»

10:58, 2017 ژوئیه 17
14 0

اختصاصی «تابناک با تو»؛ هر سال رکوردهای جدید و متمایزی در کتاب رکوردهای گینس ثبت می شوند. شاید برخی از مردم تصور کنند که می توانند هر گونه رکوردی را در گینس ثبت کنند، اما این طور نیست، گینس برای ثبت رکورد قوانینی دارد که به موجب آن بعضی از رکوردها به دلیل خطرناک بودن و یا مخالف بودن با قوانین حاکم بر گینس ممنوع هستند. از جمله مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

در دو دهه ی اخیر گینس هر گونه درخواست برای ثبت رکوردهای مرتبط با نوشیدن مشروبات الکلی را نپذیرفته است، زیرا نمی خواهد مردم را به چنین کاری ترغیب کند.

همچنین: مدیران برای رفع مشکل مردم تلاش کنند

منبع: titreno.com

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0