Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

شهرام ناظری: چشمم به جهنم، غرامت عینکم را می دادند!

00:51, 2017 نوامبر 14
7 0

.... وقتی کاری ریشه ای دنبال نشود، نتیجه اش همین شده و باعث می شود خوانندگان امروز کارشان سه یا شش ماه بیشتر ماندگار نمی شود. البته به نظر من این اوضاع حالاحالاها ادامه دارد که شاید 200 سال بعد این اوضاع کمی بهتر شود و به نقطه صفر نزدیک شویم. انتظار داشتید بر بساطی که بساطی نیست خواننده آلبوم عاشق کیست ضمن ...

...> خبرنگاران در این 40 سال کنار ما هنرمندان بودند / اینجا انتظار نظمِ فرانسه را نداشته باشید شهرام ناظری: از خبرنگاران تشکر می کنم که در این حدود 40 سال همیشه در کنار اهل ادب و اهل قلم بودند. بر بساطی که بساطی نیست...(این شعر را می خواند و در ادامه درباره نرسیدن آلبوم عاشق کیست به دست خبرنگاران توضیح هایی را ارائه داد) ...

منبع: khabarfarsi.com

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0