Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

صندوق اعتبارات خرد محلی روستایی خلخال توسعه یافت

06:19, 2018 ژوئیه 07
6 0
صندوق اعتبارات خرد محلی روستایی خلخال توسعه یافت

به گزارش ایرنا ، بهبود علیزاده روز شنبه در کارگاه آموزشی آشنایی با صندوق اعتبارات خرد محلی زنان روستایی خلخال افزود: نخستین صندوق های اعتباری خرد محلی در سال 84 با فعالیت 2 صندوق در خلخال دایر شده و با راه اندازی پنج صندوق جدید در سال های اخیر مجموع این صندوق ها به هفت صندوق با 360 عضو افزایش یافته است.

وی هدف از راه اندازی و توسعه صندوق های خرد محلی در مناطق محروم روستایی را توانمند سازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی در قالب گروه های اعتبار پس انداز و ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی اعضای صندوق از طریق ارائه برنامه های آموزشی و دسترسی آسان اعضا به منابع مالی مورد نیاز ذکر کرد.

علیزاده اظهار داشت: علاوه بر کمک های اعتباری دولت به این صندوق ها با مشارکت صندوق کارآفرینی امید زمینه دسترسی گروه های آسیب پذیر اقتصادی و کم درآمد فاقد ضامن وثیقه به تسهیلات بانکی فراهم شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خلخال گفت: صندوق های اعتباری خرد محلی و زنان روستایی با حمایت دفتر زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی از طریق ارائه برنامه های آموزشی و ترویجی به آنها و افزایش سطح درآمد خانوارهای کم درآمد تشکیل شده است.

وی گفت: با توجه به استقبال زنان روستایی تلاش برای افزایش تعداد این صندوق ها در این شهرستان تا زمان دستیابی به اهداف اصلی طرح توانمند سازی زنان روستایی ادامه خواهد داشت.

همچنین: اعتبارات منابع طبیعی فیروزه افزیش یافت

منبع: irna.ir

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0