Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

هزینه های جاری سال آینده 9 درصد افزایش می یابد

08:58, 2019 ژانویه 13
10 0
هزینه های جاری سال آینده 9 درصد افزایش می یابد

«محمد مهدی مفتح» با تشریح جلسه امروز - یکشنبه- این کمیسیون افزود: دولت بودجه را در دو سطح تقدیم مجلس کرد، سطح اول 407 هزار میلیارد تومان و در سطح دوم با پیش‌بینی برخی از ارقام که اگر آنها تحقق پیدا کند، 40 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بودجه اضافه می‌شود و در مجموع 447 هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی ادامه داد: در سطح منابع درآمد بودجه، منابع عمومی و شرکت‌ها را داریم که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و در سطح مصارف، تصویر کلی که دولت در قالب بودجه تقدیم مجلس کرده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: هزینه‌های جاری معادل 320 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که رشد آن نسبت به سال قبل 9 درصد است و تنها موردی که رشد پیدا کرده، حقوق و دستمزد است که 20 درصد رشد نشان می دهد.

مفتح خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال آتی بخش عمرانی 62 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که دقیقاً رقم سال گذشته است و رشدی نداشته است.

منبع: irna.ir

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0