Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

پدیده هایی که سروش رو می کند؛ ناشناس اما جذاب

05:59, 2018 ژانویه 14
5 0

روزنامه هفت صبح: مروری بر شخصیت های فرعی و بامزه سروش صحت از چارخونه تا لیسانسه ها به بهانه موفقیت نقش فرعی ستوان نعیمی با بازی مهدی ربیعی در فصل دوم لیسانسه ها که کلی هوادار پیدا کرده است.

قرار است راجع به بازیگران فرعی و بامزه سریال های این کارگردان صحبت کنیم؛ افرادی که عملا بازیگر نبوده اند اما صحت از یک جایی کشف شان کرده و یک نقش کوتاه به آنها داده. این نقش ها آنقدر جذاب شده و مورد توجه مخاطبان قرار گرفته که در طول سریال به خاطر استقبال زیاد، مدام پررنگ تر شده. بهانه اصلی مان جذابیت نقش ستوان نعیمی با بازی مهدی ربیعی در سریال «لیسانسه ها» است؛ نقشی که به خاطر لحن و ویژگی های بامزه اش بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مروری داریم بر تمام نقش های فرعی و بامزه سریال های صحت.

اهمیت نقش: «لیسانسه ها» به طور کلی شوخی جالبی با پلیس دارد و ستوان نعیمی دقیقا نماینده یک مامور پلیس اغراق شده است. به سرعت خودش را می رساند، اجازه فرار به کسی نمی دهد، حواسش به همه چیز هست و...

اهمیت نقش: نعمتیان از اول با یک سوءتفاهم پا به سریال گذاشت. در حالی که همه خیال می کردند یکی از دکترهای بیمارستان به زیبا علاقه مند شده یک مرتبه سر و کله اش از آسانسور پیدا می شود و توی ذوق همه می خورد. او چهره ای بسیار ساده دارد و زیاد باب میل زیبا نیست. اتفاقا همین تضاد است که این نقش را بامزه تر نشان می دهد.

اهمیت نقش: مواجهه دختری با این حجم پررویی و قابلیت فراوان برای حرص درآوردن آن هم درست مقابل ناصر اتفاق جذابی بود که باعث شد تصویرش در ذهن خیلی از مخاطبان باقی بماند.

اهمیت نقش: رویارویی کاراکتر دوم با چهارشنبه که نقش آن را جواد رضویان بازی می کرد جالب از آب درآمده بود و فضای سریال را خنده دارتر کرده بود.

منبع: titreno.com

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0