Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

پیوست فرهنگی در طرح های مدیریت شهری ضروری است

18:15, 2018 نوامبر 10
6 0

به گزارش ایرنا، سعید خوشبخت روز شنبه در جلسه پیوست نگاری فرهنگی در مجتمع عین القضات همدانی افزود: کار فرهنگی قابل اندازه گیری نیست و در بلندمدت نتیجه می‌دهد.

وی اضافه کرد: کار فرهنگی باید با برنامه ریزی مناسب و علاقه همراه باشد تا شاهد اثرگذاری آن و افزایش نشاط و پویایی اجتماعی در سطح شهر باشیم.

خوشبخت گفت: رونق صنعت گردشگری نیازمند آن است که ظرفیت های فرهنگی و آثار تاریخی، طبیعی و مذهبی شهرهای خود را به هموطنان معرفی کنیم و در این راه باید از ظرفیت مجازی بهره بگیریم.

وی به تشریح اقدامات این نهاد پرداخت و بیان کرد: برخی تصور می کنند که کارهای فرهنگی پرهزینه بیشتر اثرگذار است و این در حالیست که کارهای کوچک اما مستمر بیش از کارهای بزرگ تاثیرگذار هستند.

در این نشست بر استفاده از تجربیات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان به منظور اجرای برنامه های فرهنگی برای شهروندان تاکید شد.

منبع: irna.ir

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0