Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

کبوتر جاسوس در مرز هندوستان و پاکستان به دام افتاد

14:01, 2018 ژوئن 13
9 0

دستور دادند برای مهار گرانی همه دستگاه های ذیربط ورود کنند و اجناس داخل انبارها به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد. ...

... متهم مدعی شد از وجود بچه داخل خودرو خبر نداشته اما وقتی متوجه حضور او شد خودرو را کنار خیابان رها کرده و گریخته است. در این پرونده دو مرد جوان دیگر که همدست متهم ردیف اول بودند نیز بازداشت شدند. پرونده این جنایت به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و با تکمیل تحقیقات، سه متهم پای میز محاکمه رفتند. متهم ردیف اول محکوم به قصاص شد و دو نفر دیگر به زندان محکوم شدند. ...

خاطراتش از روزهای جنگ و اقامت در بزرگ ترین کمپ جنگی و کشتار نوشته است. این کتاب به همت انتشارات کتابستان معرفت در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شد. میثم میرهادی مترجم این کتاب، زحمت ترجمه صحبت های سولیاگیچ در این مصاحبه را هم کشید. * ماجرای این کتاب از کجا و چطور شروع شد؟ هدف من از نوشتن این کتاب بیان یک روایت شخصی از اتفاقات چهار سال و چند روز در سربرنیتسا است. ...

.... طبیعتاً این قالب های گوناگون باید مدنظر قرار گیرد. تجربه هایی که در مسیحیت نسبت به کتاب مقدس اتفاق افتاده به دلیل تفاوت ماهیت قرآن کریم با کتاب مقدس عیناً قابل تکرار نیست، اما از آن تجربه ها می توان تا حدی برای بخش هایی از این نیاز مخاطب استفاده کرد. ...

منبع: khabarfarsi.com

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0