Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

گرمابه پهنه سمنان باید موزه آب باشد/ انتقال اشیا و تغییر موضوع موزه با تکمیل موزه بزرگ سمنان

13:33, 2018 آوریل 17
13 0

حمیدرضا دوست محمدی گفت: برای حفاظت از سازه گرمابه پهنه باید به فکر تغییر موضوع موزه آن باشیم. در حال حاضر این حمام به عنوان موزه سمنان فعال است و بخشی از آثار ارزشمند این استان در آن به نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: سازه این گرمابه برای پایداری نیاز به رطوبت دارد و بهترین گزینه این است که این گرمابه تبدیل به موزه آب شود.

مدیر میراث فرهنگی شهر سمنان با اشاره به ساخت موزه سمنان گفت: در صورت تکمیل شدن موزه بزرگ سمنان در دو سال آینده، اشیا این موزه به موزه بزرگ منتقل خواهد شد و امکان راه اندازی موزه آب وجود دارد.

دوست محمدی با اشاره به پیشینه آب در سمنان گفت: شهر سمنان دارای یک سیستم توزیع آب تاریخی است که هنوز این سیستم فعال است و پیگیر ثبت جهانی آن نیز هستیم.

گفتنی است گرمابه پهنه یا گرمابه حضرت یکی از بناهای تاریخی سمنان است که نزدیک به 600 سال از تاریخ بنای اولیه آن می گذرد. این گرمابه در حال حاضر موزه سمنان است و اسکلت 4 هزار ساله زن باردار مربوط به تپه حصار دامغان یکی از آثار شاخصی است که در این محل نگهداری می شود.

منبع: titreno.com

به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی:

نظرات - 0