اعتیاد فعالیت‌های شناختی مغز را مختل می‌کند

07:24, 2018 ژوئن 13

10 0

اعتیاد فعالیت‌های شناختی مغز را مختل می‌کند

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی از طرح‌های پژوهشی محققان کشور در حوزه اعتیاد و تاثیر آن بر جنبه‌های شناختی تصمیم‌گیری حمایت می‌کند.در این زمینه نیز با حمایت این ستاد طرح پژوهشی با عنوان 'اثر اعتیاد به مورفین و ترک آن بر جنبه های شناختی تصمیم گیری بر پایه تاخیر و تلاش' در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال انجام است که اثرات اعتیاد به 'مورفین' و روند ترک آن بر جنبه های شناختی تصمیم گیری برپایه تاخیر یا تلاش ،در مدل حیوانی موش آزمایشگاهی از نظر رفتاری و الکتروفیزیولوژی مورد بررسی قرار گرفته است.اعتیاد یکی از مشکلات مهم جوامع امروزی است و تاثیرات جسمی و روانی زیادی روی افراد معتاد به جا می گذارد، به طوری که مواد مخدر بر مراکز مهم تصمیم گیری مغز مانند 'کورتکس پری فرونتال' و 'استریاتوم ' اثر کرده و فرآیند تصمیم گیری در افراد معتاد را تحت تاثیر قرار می دهند.هنگام درمان اعتیاد، علاوه بر توجه به درمان جنبه های فیزیکی و ظاهری اعتیاد، لازم است به اثرات روانی آن مانند مختل شدن مسیر های تصمیم گیری در این افراد نیز توجه کرد زیرا برای ترک اعتیاد و بازگشت این افراد به زندگی عادی و قدم گذاشتن در مسیر خود باوری و موفقیت لازم است مراکز شناختی مغز مانند مراکز تصمیم گیری به درستی عمل کنند.دکتر عباس حق پرست مجری این طرح روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: معمولا تصمیم گیری در حالت طبیعی بر اساس سود و زیان انجام می شود اما این تحقیق نشان داد در حالتی که حیوان معتاد به مورفین است تصمیم نادرست می گیرد.

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...