افزایش تعداد بیکاران در آمریکا

05:30, 2018 مارس 11

4 0

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، هرچند که نرخ بیکاری حال حاضر آمریکا، پایین‌ترین سطح ۱۷ سال اخیر به شمار می‌رود اما هنوز ۶.۷۱ میلیون آمریکایی بیکارند. همچنین بالاترین نرخ بیکاری متعلق به نوجوانان با ۱۴.۴ درصد است و پس از این گروه، سیاه‌پوستان با ۶.۹ درصد واسپانیایی‌تبارها با ۴.۹ درصد قرار دارند. کمترین نرخ بیکاری متعلق به آسیایی تبارها با ۲.۹ درصد و سفیدپوستان با ۳.۷ درصد است.

تعداد افرادی که به مدت ۲۷ هفته و بیشتر بیکار بوده‌اند تا پایان ماه فوریه، بدون تغییر و در سطح ۱.۴ میلیون نفر باقی ماند. همچنین نرخ مشارکت نیروی کار با ۰.۳ درصد به ۶۰.۴ درصد رسیده است. تعداد شاغلان پاره‌وقت نسبتا بدون تغییر و در سطح ۵.۲ میلیون نفر باقی ماند. تعداد شاغلان بخش غیرکشاورزی در ماه فوریه هم ۸۰۶ هزار نفر افزایش یافته است.

همچنین: کسری تجاری آمریکا با چین افزایش یافت

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...