امنیت عفرین باید تحویل ارتش سوریه داده شود/ در شرق فرات، سناریوی آمریکایی ..

01:57, 2018 فوریه 14

4 0

سال قبل از اتمام مجلس نهم رویکرد هجمه تبلیغاتی و سیاه نمایی رسانه ای علیه زنان مجلس نهم به خصوص تأثیرگذاران آن علنی شد. نشانه هایی از وجود اتاق فکرهای برنامه ریزی و سناریوسازی آشکار بود که رسانه ها آن ایام شاهدی بر این رویکرد است. مواردی از جمله سفارش مصاحبه های جعلی و گفتگوهای انجام نشده، انتصاب مواضع خود ساخته به نمایندگان زن و حتی کلیت مجلس به منظور تشویش اذهان عمومی و به تعبیر خود زمینه سازی ...

.... آقای منتظری 5 جلد کتاب در مورد ولایت فقیه نوشت ولی وقتی عزل شد و دید که نمی تواند به جایگاه ولایت فقیهی برسد، اعلام کرد من از 30 سال مبارزات خود پشیمان هستم؛ چون نگاه نفسانی هم به این جایگاه داشت و خواسته هایش تأمین نشده بود. بنابراین عوامل مختلفی در به وجود آمدن این پشیمانی وجود دارد. ...

همچنین: ارتش سوریه نیروهای جدید به استان دیرالزور اعزام کرد

منبع: khabarfarsi.com

به صفحه رده

Loading...