اولین آزمایشگاه آزمون تست هیدرو استاتیک مخازنCNG در بروجرد افتتاح شد

07:38, 2018 آوریل 16

7 0

اولین آزمایشگاه آزمون تست هیدرو استاتیک مخازنCNG در بروجرد افتتاح شد

به گزارش سفیر افلاک "عنایت شرفی" رئیس اداره استاندارد بروجرد در مراسم افتتاح این آزمایشگاه گفت: با توجه به اجباری بودن تست هیدرو استاتیک مخازن سی ان جی خودروها، مراکز معاینه فنی در خصوص صدور مجوز معاینه فنی خودروهای دوگانه سور ملزم به اخذ تاییده از آزمایشگاه تایید صلاحیت شده تست هیدور استاتیک این مخازن شدند.

وی اضافه کرد: نبود این آزمایشگا در بروجرد مشکلاتی را در راستای صدور معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز ایجاد کرده بود که با کمک بخش خصوصی برای رفع این مشکل اقدام شد.

شرفی اظهار داشت: این آزمایشگاه با هزینه ای بالغ بر 500 ملیون تومان راه اندازی شده و با افتتاح آن اشتغالزایی برای 15 نفر از جویندگان کار فراهم شده است.

به گفته وی در کل استان لرستان تنها مرکز استان دارای این آزمایشگاه بوده اما تلاش شد تا این آزمایشگاه در بروجرد نیز راه اندازی شود.

منبع: safireaflak.ir

به صفحه رده

Loading...