باشگاه پیکان حکم توقیف اموال باشگاه پرسپولیس را گر ..

07:01, 2019 ژانویه 13

14 0

باشگاه پیکان حکم توقیف اموال باشگاه پرسپولیس را گرفت

باشگاه پیکان رای توقیف اموال باشگاه پرسپولیس را به دلیل شکایت از دروازه بان سابق این تیم دریافت کرد. باشگاه پیکان از مسعود همامی دروازه بان سابق این تیم...

باشگاه پیکان رای توقیف اموال باشگاه پرسپولیس را به دلیل شکایت از دروازه بان سابق این تیم دریافت کرد.

باشگاه پیکان از مسعود همامی دروازه بان سابق این تیم و باشگاه پرسپولیس به دلیل پرداخت نکردن مبلغ آزادی رضایتنامه هاش شکایت کرده بود.

در همین رابطه باشگاه پیکان با رای دادگاه حکم توقیف اموال باشگاه پرسپولیس را به مبلغ 400 میلیون تومان گرفته است.

محمود شیعی مدیرعامل باشگاه پیکان در این باره گفت: با حکم دادگاه این رای را گرفته ایم اما با باشگاه پرسپولیس تعامل داریم و این مساله را حل خواهیم کرد.

منبع: arteshesorkh.com

به صفحه رده

Loading...