بدون مشارکت شهروندان، نوسازی بافت فرسوده سرانجام ندارد

07:51, 2019 ژانویه 13

19 0

بدون مشارکت شهروندان، نوسازی بافت فرسوده سرانجام ندارد

به گزارش ایرنا، سعید طلوعی روز یکشنبه در نشست بازآفرینی فضاهای شهری و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، گفت: در طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، تمام محلات هدف در سطح شهر، باید مشخص شوند.

طلوعی اضافه کرد: محلات و بافتهای فرسوده و قدیمی به عنوان یکی از کانونهای اولیه زیست شهری نقش اساسی در مجموعه حیات جامعه شهروندی دارد.

وی افزود: این محلات و مناطق باتوجه به شتاب رشد و توسعه فرصت انطباق با شرایط روز را نداشته اند و به فرسودگی دچار شده اند.

طلوعی با تاکید بر اینکه در بازآفرینی فضاهای شهری، ماهیت زیست بوم یک منطقه با توجه به ریشه های تاریخی و فرهنگی باید حفظ شود، نقش مشارکت شهروندان در بازآفرینی فضاهای شهری را بسیار مهم دانست.

طلوعی از آمادگی شهرداری برای همکاری با مالکین خبر داد و گفت: شهرداری آمادگی کامل دارد تا در بحث احیا و بهسازی بافت های فرسوده شهر، با مالکانی که شخصا اقدام به شروع عملیات نوسازی می نمایند همکاری داشته باشد.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: بافتهای فرسوده شهری از فقدان برخی خدمات فرهنگی، آموزشی و شهری به لحاظ کمی و کیفی رنج می برند و در برخی خدمات نیز دچار نقص هستند بنابراین برطرف کردن کمبودها و امکانات خدمات شهری مورد نیاز شهروندان ساکن در بافتهای فرسوده باید در دستور کار مناطق قرار گیرد.

وی افزود: در محدوده بافتهای فرسوده، به ندرت شاهد وجود مراکز فرهنگی و عمومی نظیر کتابخانه های عمومی، فرهنگسراها و مراکز بهداشتی، درمانی، امداد و نجات، فضاهای سبز و عمومی لازم و کافی، مهد کودکها و امثال آن هستیم.

طلوعی اضافه کرد: سرانه کم خدمات شهری، فضای سبز، مراکزآموزشی، فرهنگی و تفریحی و مشکل امداد رسانی در مواقع بحرانی از آثار منفی فرسودگی و عدم برنامه ریزی توسعه و بهسازی در این بافتها است که برای تامین و اجرای آنها نیاز به تامین اعتبار مناسب، همراهی و مشارکت بخش خصوصی و خود شهروندان می باشد.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...