برق 2 هزار مشترک روستایی لرستان تامین و تثبیت شد

09:20, 2018 ژوئیه 07

9 0

برق 2 هزار مشترک روستایی لرستان تامین و تثبیت شد

به گزارش ایرنا فریدون خودنیا روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با پیگیری های انجام شده در راستای تامین برق روستاها، اعتبارات عوارض برق سال 96 از محل منابع بند(ه) تبصره 6 قانون بودجه کشور در استان جذب و با اولویت رفع مشکلات برق روستاها هزینه شد.

وی اظهار داشت: در این راستا 31 میلیارد و 500 میلیون ریال جذب و در محل خدمات رسانی و تامین برق متقاضیان جدید روستایی صرف شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان افزود: با جذب این میزان اعتبار، مشکل شبکه های توزیع برق 77 روستا در برنامه کاری قرار گرفت که با احداث شبکه های جدید و تعمیر و بازسازی شبکه های قبلی خدمات رسانی جامعی به این روستاها انجام شد و 300 مشترک جدید به شبکه استان افزوده شد.

وی گفت: حدود 45 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط و 12 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار دراین روستاها اجرا شده است.

خودنیا افزود: احداث هفت کیلومتر خط 2 مداره فشار متوسط در رومشگان، احداث 22 کیلومتر خط تک مداره فشار متوسط در نورآباد و احداث چهار کیلومتر شبکه فشار متوسط با کابل خودنگهدار در بروجرد از دیگر اقدامات انجام شده از محل اعتبارات بند(ه) تبصره 6 قانون بودجه است.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...