برگزاری «کارگاه نقد و تحلیل نقاشی»

05:01, 2015 آوریل 08

59 1

«کارگاه تحلیل نقاشی» در دو ترم و مبتنی بر مکاتب هنر نقاشی برگزار می‌شود: 1) دوره‌ی کلاسیک و نئوکلاسیک 2) دوره‌ی مدرنیسم و پست مدرنیسم. هر ترم از 24 ساعت (12 جلسه) تشکیل شده و مخاطبین نیز شامل دانشجویان هنر نقاشی و سایر رشته‌های هنری (گرافیک، پژوهش هنر، سینما، ادبیات نمایشی، معماری، مجسمه‌سازی، عکاسی، تولیدات تلویزیونی و ...) و کلیه‌ی علاقمندان هنرهای تجسمی می‌باشند.

روش تدریس، تعاملی است میان استاد و دانشجو؛ به گونه‌ای که منجر به پویایی و مشارکت فعالانه هنرجویان می‌گردد. هنرجویان خواهند توانست به تدریج برای ورود به متن اثر و کندوکاو در آن جسارت لازم را کسب کرده تا سطح برداشت‌های خود را از سطحی عمومی به سطحی تحلیل‌گرایانه و حتی منتقدانه سوق دهند.

بیان پیشینه تاریخی هر اثر و تاثیر‌پذیری‌ آن از شرایط پیرامونی و آثار متقدمین و به ویژه تکیه بر مبانی سبکی و مکتب آن، ابزارهای نخست تحلیل نقاشی است. در گام بعدی، پرداختن به جنبه‌های فنی و مبانی طراحی، با تحلیلی از جریان آفرینش اثر؛ و درنهایت تاثیر آن بر مخاطب به واسطه مهارتهای به کار رفته؛ پایان هر جلسه بحث و گفت‌وگو را تشکیل خواهد داد.

در طول دوره، کلیه نقاشی‌های منتخب برای تحلیل، به شکل تمام رنگی و رایگان در اختیار هنرجویان قرار خواهد گرفت.

منبع: khabaronline.ir

به صفحه رده

Loading...