بیش از 6 هزار بازرسی از اصناف شاهرود انجام شد

11:18, 2019 ژانویه 14

43 0

بیش از 6 هزار بازرسی از اصناف شاهرود انجام شد

حسین ترابی روز دوشنبه با حضور در خبرگزاری ایرنا در شاهرود، با بیان اینکه بازرسان این مجموعه هر روز سرکشی از واحدهای صنفی را در دستور کار خوددارند، افزود: تا پایان آذر 683 مورد تخلف از سوی مردم به واحد بازرسی گزارش شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد، 232 مورد منجر به رضایت شاکی شد اما برای باقی موارد پرونده تشکیل و با متخلف برخورد شد.

رئیس اتاق اصناف شاهرود ارزش پرونده های سال 97 را یک میلیارد و 675 میلیون و 880 هزار ریال اعلام کرد و گفت: بیشترین گزارش های مردمی درحوزه خواروبارفروشی بوده و تعمیرکاران اتومبیل و فروشندگان لوازم الکترونیک بیشترین شکایات حضوری را به خود اختصاص داده اند.

ترابی یادآور شد: بیشترین شکایات مربوط به صنف هایی است که به دلیل تنوع اجناس مانند میوه و تره بار و یا مواد اولیه مانند کابینت سازان، امکان بروز تخلف از واحد صنفی وجود دارد.

وی تأکید کرد: هشت نیروی بازرس اتاق اصناف روزانه از واحدهای صنفی بازرسی می کنند.

به گزارش ایرنا، شهرستان شاهرود دارای بیش از هشت هزار واحد صنفی دارای پروانه است. این واحدها زیرمجموعه 35 اتحادیه به فعالیت می پردازند.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...