تحقق نرخ سود قطعی ۲۰.۶ درصدی بیمه نامه های عمر ذخیره دار

08:49, 2017 اكتبر 08

5 0

به گزارش پارسینه به نقل از روابط عمومی بیمه نوین، وحیدرضا جمالی مدیر بیمه های اشخاص انفرادی بیمه نوین دراین خصوص گفت: سود قطعی بیمه نامه های ذخیره دار شرکت بیمه نوین در سال ۱۳۹۵ به میزان ۲۰.۶درصد محقق شده است.

جمالی در این خصوص خاطر نشان کرد: سود مذکور طبق قوانین و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب مصوبات شورایعالی بیمه محاسبه و مابه التفاوت آن تا سود علی الحساب تضمینی هر بیمه نامه، در قالب سود مشارکت در منافع در اندوخته بیمه نامه ها لحاظ شده است.

وی اضافه کرد: با عنابت به سهم ۳۰ درصدی بیمه های عمر ذخیره دار در مقایسه با کل پرتفوی شرکت که بیانگر استقبال نمایندگان و اعضای محترم شبکه فروش از این محصول است، تداوم و استمرار اعلام این سود برای شرکت از اهمیت به سزایی برخوردار بوده که تاکنون محقق شده است.

جمالی همچنین تصریح کرد: با تمهیدات انجام شده امکان مشاهده تمامی اطلاعات مالی بیمه نامه از جمله سود مشارکت در منافع از طریق پایگاه تخصصی بیمه های زندگی شرکت بیمه نوین به آدرس life.novininsurance.co برای بیمه گذاران گرامی فراهم شده است.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...