ترمیم غلاف میلین و امیدهایی برای درمان ام اس

09:34, 2017 سپتامبر 17

8 0

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه رویان، یافتن راهی برای درمان بیماری‌های فرسایشی مغز یکی از اهداف پژوهش‌های پایه در سال‌های اخیر بوده است. یک روش درمانی برای این دست بیماری‌ها، تبدیل آستروسیت‌ها (از سلول‌های پشتیبان در مغز) به سلول‌های پیش‌سازی است که می‌توانند آسیب‌های ایجاد شده را ترمیم کنند.

تبدیل یک سلول به سلول دیگر به روش‌های مختلفی ممکن است که به طور کلی به آن Transdifferentiation می‌گویند. اخیرا دکتر جوان، مریم قاسمی کاسمان، دکتر بهاروند و همکارانشان در دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه رویان یک RNA کوچک به نام miR-۳۰۲ را معرفی کردند که می‌تواند آستروسیت‌ها را به نورون و نوروبلاست تبدیل کند.

در این پژوهش، محققان در صدد هستند تا با کمک ترکیبی از miR-۳۰۲ و والپروآت، آستروسیت‌ها را به الیگودندروسیت‌ها تبدیل کنند.

الیگودندروسیت‌ها عامل ایجاد غلاف میلین پیرامون نورون‌ها در دستگاه عصبی مرکزی هستند که صدمه آنان منجر به بروز بیماری ام اس می‌شود. بدین منظور ابتدا آسیب به الیگودندروسیت‌ها در حیوان مدل آزمایشگاهی القا شد. آسیب ایجاد شده به وسیله روش رنگ‌آمیزی اختصاصی و همچنین رنگ‌آمیزی ایمنی تأیید شد.

سپس سلول‌های هدف به وسیله miR-۳۰۲ و والپروآت القا و به وسیله رنگ فلورسانت سبز نشان‌دار شدند. نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Tissue Engineering and Regenerative Medicine به چاپ رسیده است، نشان داد آستروسیت‌های نشان‌دار شده در ایجاد سلول‌های میلین‌ساز جدید مشارکت می‌کنند.

این یافته نشان می‌دهد وادار کردن آستروسیت‌ها به بیان miR-۳۰۲ در حضور والپروآت می‌تواند باعث تبدیل این سلول‌ها به الیگودندروسیت شده، به ترمیم غلاف میلین در نورون‌ها کمک کند. این یافته افق‌های تازه‌ای برای درمان ام اس طی سال‌های آتی ایجاد خواهد کرد.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...