توسعه تعامل آموزشی وپژوهشی بین نیروی برق بندرعباس و دانشگاه آزاد

07:00, 2018 فوریه 14

4 0

توسعه تعامل آموزشی وپژوهشی بین نیروی برق بندرعباس و دانشگاه آزاد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل روابط عمومی شرکت نیروی برق بندرعباس مدیرعامل این درحاشیه انعقاد تفاهم نامه افزود: در کنار استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های موجود و افزایش کمی و کیفی در حوزه های پژوهشی و فناوری این تفاهم نامه امضا شد.

حسین سلیمی، هدف از انعقاد این تفاهم را همکاری مشترک با درنظرگرفتن تمام امکانات طرفین اعم از آموزشی ، علمی و پژوهشی، فنی ، نیروی انسانی، تجربه وتخصص یاد کرد.

وی افزود: طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی مورد نیاز شرکت نیروی برق بندرعباس برای توانمند سازی و مهارت افزایی در زمینه های تخصصی وعمومی، نیاز سنجی ودوره های آموزشی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی منطبق بر ماموریت های سازمانی از جمله این تفاهم نامه است.

وی، تبادل کادر علمی برای فراگیری علوم مشترک و استفاده از توان تخصصی طرفین،همکاری در اجرای بازدیدهای آموزشی و علمی و همکاری مشترک در برگزاری میزگردهای آموزشی و پژوهشی از موضوع های دیگرهمکاری این تفاهم یاد آور شد.

ظرفیت تولید برق درهرمزگان سه هزارو 8 مگاوات بوده که شامل 4 نیروگاه برق بندرعباس یک هزارو 320 مگاوات ، خلیج فارس ( قلعه قاضی) 990مگاوات، ایسین 648 مگاوات وقشم 50 مگاوات است.

همچنین 2 نیروگاه برق دیگر با ظرفیت 2 هزارو 290 مگاوات در دست ساخت شامل 890مگاوات درغرب هرمزگان و یک هزارو 400مگاوات در شرق استان (سیریک) در دست ساخت است.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...