جدول منتخبان مجلس دهم به تفکیک حوزه و گرایش سیاسی

08:07, 2016 فوریه 27

15 0

شوش: سید راضی نوری از مجموع 90963 آرای صحیح مأخوذه با کسب 37764 رأی حائز اکثریت آراء شد.

مبارکه : زهرا سعیدی مبارکه از مجموع 66345 آرای صحیح مأخوذه با کسب 20463 رأی حائز اکثریت آراء شد.

گلپایگان و خوانسار:علی بختیار از مجموع 52651 آرای صحیح مأخوذه با کسب 14371 رأی حائز اکثریت آراء شد.

مهاباد: جلال محمودزاده از مجموع 85796 آرای صحیح مأخوذه با کسب 46856 رأی حائز اکثریت آراء شد.

گرمسار و آرادان : غلامرضا کاتب از مجموع 44943 آرای صحیح مأخوذه با کسب 23668 رأی حائز اکثریت آراء شد.

دهلران ، دره شهر، آبدانان و بدره: شادمهر کاظم زاده و علی محمد احمدی از مجموع 102492 آرای صحیح مأخوذه به ترتیب با کسب 25522 و 22749 رأی به مرحله دوم راه یافتند.

سلماس :رسول جلایر سر نقی و شهروز برزگر کاشانی از مجموع 98 هزار و 858 رای ماخوذه صحیح بترتیب با 18 هزار و 321 و 16 هزار و 463 به مرحله دوم راه یافتند.

آستانه اشرفیه :محمد حسین قربانی از مجموع 54 هزار 574 رای ماخوذه صحیح با 19 هزار و 311 رای حائز اکثریت آراء شد.

طوالش، رضوان‌شهر و ماسال : محمود شکری از مجموع 182 هزار 594 رای ماخوذه صحیح با 48 هزار و 866 رای حائز اکثریت آراء شد.

رزن : حسن لطفی و عطاء الله سلطانی صبور از مجموع 63 هزار و 820 رای ماخوذه صحیح با کسب 15 هزار و 13 و 14 هزار 899 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

مرند و جلفا : کریم شافعی و محمد حسن نژاد از مجموع158 و 324 رای ماخوذه صحیح بترتیب29 هزار و 672 و 29 هزار و 63 رای را کسب و به مرحله دوم راه یافتند.

بهار و کبودرآهنگ: محمد علی پورمختار از مجموع 142 هزار و 366 رای ماخوذه صحیح 39 هزار 725 رای کسب کرد و حائز اکثریت آراء شد.

اقلید : سید حسین افضلی از مجموع 55 هزار و 972 رای ماخوذه صحیح 20 هزار و 883 رای را کسب و حائز اکثریت آراء شد.

بیجار: حمدالله کریمی از مجموع 48 هزار 654 رای ماخوذه 15 هزار و 919 را کسب و حائز اکثریت آراء شد.

قروه و دهکلان: علی محمد مرادی از مجموع 97 هزار و 25 رای ماخوذه صحیح 39 هزار و 32 رای را کسب و حائز اکثریت آراء شد.

دامغان :ابوالفضل حسن بیگی از مجموع 49 هزار و 402 رای ماخوذه صحیح 17 هزار و 244 رای کسب و حائز اکثریت آراء شد.

بروجن: خدیجه ربیعی فرا دنبه و علی نادری فرد از مجموع 64 هزار و 162 رای ماخوذه صحیح بترتیب 14 هزار 642 و 10 هزار و 108 رای کسب و به مرحله دوم راه یافتند .

ساوه و زرندیه: شهلا میر گلو بیات و محمد رضا منصوری از مجموع 122 هزار 624 رای ماخوذه صحیح بترتیب 23 هزار 881 و 22 هزار 762 رای را کسب و به مرحله دوم راه یافتند.

خرمشهر:عبدالله سامری از مجموع 60 هزار و 541 رای ماخوذه صحیح 19هزار 318 رای کسب و حائز اکثریت آراء شد.

بندر لنگه بستک و پارسیان : خالد زمزم نژاد و احمد جباری از مجموع 124 هزار و 342 رای ماخوذه صحیح بترتیب 29 هزار و 799 و 29 و 150 هزار رای را کسب و به مرحله دوم راه یافتند.

گرمی: سید حمایت میرزاده از مجموع 47 هزار و 803 رای ماخوذه صحیح 21 هزار و 399 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

مریوان و سرو آباد: منصور مرادی و امید کریمیان از مجموع 84 هزار و 925 رای ماخوذه صحیح بترتیب 15 هزار و 815 و 12 هزار و 819 رای کسب و به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

اردستان: سید صادق طباطبایی نژاد از مجموع 30 هزار و 75 رای ماخوذه صحیح 16 هزار و 100 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

دشتی و تنگستان: سید کمال‌الدین شهریاری از مجموع 85 هزار و 16 رای ماخوذه صحیح 54 هزار و 208 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

دشت آزادگان و هویزه: قاسم ساعدی از مجموع 68 هزار و 53 رای ماخوذه 20 هزار و 643 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

زرند و کوهبنان: حسین امیری خامکانی از مجموع 79 هزار و 89 رای ماخوذه 35 هزار و 691 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

نائین ،خور و بیابانک: عباس‌علیپور بافرانی از مجموع 39 هزار و 529 رای ماخوذه صحیح 11 هزار و 154رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

سیرجان و بردسیر: شهباز حسن پور بیگلری از مجموع 144 هزار و 701 رای ماخوذه صحیح 54 هزار و 970 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

قائنات و زیرکوه: فرهاد فلاحتی از مجموع 87 هزار و 687 رای ماخوذه صحیح 30 هزار و 12 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

تویسرکان: محمد مهدی مفتح از مجموع 54 هزار و 436 رای ماخوذه صحیح 39 هزار و 623 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

شهربابک: علی اسدی از مجموع 45 هزار و 66 رای ماخوذه صحیح 16 هزار و 956 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

کلیبر، خداآفرین و هوران: قلی الله قلی‌زاده از مجموع 63 هزار و 480 رای ماخوذه صحیح 36 هزار و 936 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

تفرش، آشتیان و فراهان: محمد حسینی از مجموع 48 هزار و 463 رای ماخوذه صحیح 13 هزار و 42 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

نطنز و قمصر: مرتضی صفاری نطنزی از مجموع 37 هزار و 644 رای ماخوذه صحیح 9 هزار و 842 رای کسب و حائز اکثریت آرا شد.

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...