جزئیات یارانه سایت ها و خبرگزاری ها در سال 93 منتشر شد

09:41, 2015 آوریل 14

64 0

فرهنگ > رسانه - فهرست یارانه پرداختی به سایت های خبری دارای مجوز و خبرگزاری های بخش خصوصی برای سال 93 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این یارانه صرفا به رسانه های بخش خصوصی و رسانه هایی تعلق گرفته که ماده ١٨ قانون مطبوعات را رعایت کردند.

مطابق ماده 18 قانون مطبوعات در هر شماره نشریات باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار، نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلام شود که برای رسانه های فضای مجازی نیز درج این موارد باید در بخش ارتباط با ما یا درباره ما، اعمال شود.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش تر با تاکید بر اجرای ماده 18 قانون مطبوعات در خصوص سایت های خبری دارای مجوز، تصریح کرده بود: این کار علاوه بر الزام قانونی، به شفافیت و پاسخگویی رسانه ها کمک می کند و آن ها را از شبنامه های الکترونیک متمایز می سازد زیرا رسانه ای که کار حرفه ای می کند از شفافیت و پاسخگویی به مردم هراس ندارد.

فهرست یارانه پرداختی سال 93 به سایت های خبری دارای مجوز در جدولی مشروح، اینجا قابل ملاحظه است.

منبع: khabaronline.ir

به صفحه رده

Loading...