جملات مشاهیر جهان در مورد طلاق!/طنز

07:10, 2015 نوامبر 23

42 0

جملات مشاهیر جهان در مورد طلاق!/طنز

* سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای همسرت، گرفتن طلاق از او باشد. (پائولو کوئیلو بعد از طلاق)

* طلاق گرفتن تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد. (چه گوارا)

* تنها برخی از مردم طلاق را احساس می کنند، بقیه فقط جدا می شوند. (باب مارلی بعد از طلاق در حال لذت بردن از دوران مجردی در جزایر قناری)

* به من بگو قبل از گرفتن طلاق کجا بودی؟ تا بگویم بعد از گرفتن طلاق کجا می روی! (شوپنهاور)

* دو چیز بی پایان هستند؛ اول «ازدواج»، دون «طلاق»، در مورد اول زیاد مطمئن نیستم. (آلبرت انیشتن)

* من در هر چه شک کنم، در این شک نمی توانم کرد که شک می کنم و چون شک می کنم، طلاق می گیرم، طلاق می گیرم، پس هستم. (دکارت)

* وقتی زندگی صد دلیل برای ازدواج کردن به شما نشان می دهد، شما هزار دلیل برای طلاق گرفتن به آن نشان دهید! (چارلی چاپلین)

* الان به جرأت می تونم بگم که این زن و شوهر که طلاق گرفتن قطعا دیگه با هم زن و شوهر نیستن. (جواد خیابانی پس از تماشای طلاق دو نفر در محضر)

* موفقیت، توانایی رفتن از طلاقی به طلاق دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است. (وینستون چرچیل)

* مشکل این نیست که تعداد طلاق ها زیاد است، مشکل در توزیع نامناسب آنهاست. (مارک تواین)

* طلاق چیزی نیست که انسان به ارث ببرد؛ بلکه چیزی است که خود آن را می سازد. (گابریل گارسیا مارکز)

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...