خدمات دولت در حوزه سلامت پاسداری شود

11:19, 2018 سپتامبر 16

4 0

خدمات دولت در حوزه سلامت پاسداری شود

به گزارش ایرنا، مسعود شیرافکن روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه سرپرست خدمات جامع سلامت امام محمدباقر(ع) این بندر افزود: در برهه کنونی مردم بر مبنای نتیجه کار و رفتار مسئولان، آنان را قضاوت می کنند و باید با رعایت قانون بدنبال کسب رضایت ولی نعمتان انقلاب در عرصه کاری و خدمت رسانی باشیم.

وی اظهارداشت: در حوزه سلامت، متولیان و مردم در کنار هم شعار جامعه سالم را به عمل تبدیل کنند تا همه بتوانند از این نعمت بزرگ بهره مند شوند.

بخشدارریگ گفت: بانوان ایران باید نقش بیشتری در توسعه سرزمینی ایفا کنند و در این ارتباط رویکرد دولت در بهره مندی از ظرفیت این قشر در بدنه مدیریتی بویژه در حوزه درمان و بخش متناسب با آن است.

وی افزود: در انتصاب مدیران در حوزه مدیریتی باید شایستگی و تخصص و تعهد در کار مدنظر باشد.

در این آیین مریم چرومی زاده به عنوان سرپرست جدید مرکز شبانه روزی خدمات جامع سلامت امام محمدباقر(ع) بندرریگ معرفی و از خدمات محمد ابراهیمی سرپرست سابق تقدیر شد.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...