دانشجویان جهادگر امسال سه منطقه محروم را تحت پوشش قرار می دهند

06:53, 2018 آوریل 16

7 0

دانشجویان جهادگر امسال سه منطقه محروم را تحت پوشش قرار می دهند

"نورالدین نیازی" مسئول بسیج دانشجویی بروجرد در گفت و گو باسفیر افلاک گفت: هر ساله دانشجویان جهادی در اردوها شرکت کرده و در بخش های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، علمی و آموزشی خدمات مختلفی را به مردم این مناطق ارائه می دهند.

وی اضافه کرد: امسال دانشجویان در مناطق جهان آباد، دره غریب و اسد آباد و آبسرده فعال خواهند شد که حدود 300 نفر از دانشجویان با توجه به فعالیت خود در این مناطق حضور یافته و به مدت چندین روز خدمت می کنند.

نیازی اظهار داشت: ابتدا برای حضور دانشجویان اولویت بندی انجام شود و سپس در همان راستا خدمات مورد نیاز به مردم ارائه می شود که استقبال دانشجویان شهرستان بروجرد برای حضور در این برنامه بسیار چشمگیر است.

به گفته وی سال گذشته بیش از 2000 نفر روز در این اردوها شرکت کردند و امسال نیز استقبال مناسب است.

مسئول بسیج دانشجویی بروجرد تصریح کرد: مهمترین هدف دانشجویان رفع محرومیت زدایی و خدمت به مردم مناطق محروم است.

منبع: safireaflak.ir

به صفحه رده

Loading...