درمان باردار نشدن، عوارض لقاح مصنوعی

03:37, 2018 مه 18

10 0

زنان و مردانی که براثر لقاح مصنوعی بچه دار می شوند، بایستی به چند نکته در این باره توجه کنند.

• شانس تولد نوزاد دو یا چند قلو در بارداری های حاصل از لقاح مصنوعی، ده ها برابر است.

• نوزادانی که توسط لقاح مصنوعی به وجود می آیند، بیشتر در معرض خطر زایمان زودرس هستند.

• خطر نواقص مادرزادی و کم وزنی هنگام تولد در این گروه از جنین ها بیشتر است.

• رشد مغزی و رفتارهای نوزادان حاصل از لقاح مصنوعی به طور متوسط مثل دیگر نوزادان است.

البته لازم است توجه داشته باشید که خوشبختانه چه در یک بارداری معمولی و چه در روش لقاح مصنوعی، اکثر قریب به اتفاق نوزادان، سالم و بدون نواقص مادرزادی به دنیا می آیند.

این رقم در مورد بارداری های طبیعی ۹۵% و در مورد بارداری های حاصل از لقاح مصنوعی بیشتر از ۹۲% می باشد.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...