در صورت عدم توانایی بر جبران گناهان خویش، چه کنیم؟

02:45, 2017 سپتامبر 17

4 0

اِن اللّه و مَلائکَتَهُ یصَلونَ علی النّبیّ یا ایّها الّذین آمَنُوا صلوا عَلَیه و سَلّما تَسلیماً" ؛ همانا خداوند و فرشتگان بر پیامبر درود می فرستند. ای ایمان آورندگان! شما نیز بر او درود و سلام مخصوص بفرستید.

اللّهمَّ صلّ عَلَی محمّدٍ عبدِکَ و رَسولِکَ کما صَلّیتَ عَلَی آلِ ابراهِیمَ و بَارِک عَلَی محمَّدِ و عَلَی آلِ مُحَمّد کما بَارَکتَ عَلَی ابراهِیمَ.

"اللّهمَّ صلِّ علی محمَّدٍ و آلِ مُحَمّدٍ کما صَلّیتَ علی الِ ابراهیِمَ انَّکَ حمیدٌ مَجیدٌ اللّهُمَ بارک عَلَی محَمّدٍ و عَلَی آلَ محَمّدٍ کما بارَکتَ عَلَی آل ابراهِیمَ انَّکَ حمیدً مَجّید."

و نیز فرمود: بر من صلوات ناقص نفرستید! پرسیدند: ای رسول خدا! صلوات ناقص چیست؟ فرمود: نگویید: " اللهم صل علی محمد" بلکه بگویید: " اللهم صل علی محمد و آل محمد."

وَجَعَلَ صَلَواتِنا عَلَیکُم و ما خَصَّنا لانفُسنا و تَزکیَةً لَنَا و کَفّارةً لِذنوُبناَ"؛ و خداوند صلوات بر شما و آنچه که ما را به ولایت شما اهل بیت مخصوص گردانید را موجب نیکویی خلقت ما و طهارت جانهای ما و پاکی جانهای ما و کفاره‌ گناهان ما قرار داد.

درروایت است که حضرت امام رضا (ع) فرمود: مَن لَم یقدِر عَلَی ما یُکَفّر بِهِ ذُنُوبه فلیُکثر مِنَ الصّلواتِ عَلَی محَمّدٍ و آلِهِ فَانّها تَهدِم الذّنوبَ هَدماً.

هر کس توان ندارد تا گناهان خویش را جبران نماید پس بسیار بر محمد وخاندانش صلوات فرستد؛ چرا که صلوات موجب نابودی گناهان می شود.

الصّلاةُ عَلَی مُحَمّد و آلِهِ تَعدِلُ عندَالله عَزّ و جَلَّ التَّسبیحَ و التَّهلیلَ و التَّکبیر."

اَثقَلُ ما یوضَعُ فی المیزَانِ یَومَ القیامَةِ الصّلاةَ عَلَی مُحَمدٍ وَعَلَی آَهلِ بَیتِهِ.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...