دفتر امام جمعه اصفهان چه چیزی را تکذیب کرد؟

06:41, 2018 ژوئن 13

20 0

گروه سیاسی: حجت‌الاسلام محمدرضا زائری در یادداشتی نوشت: راستش به هيچ وجه نمي خواستم اين موضوع را ادامه بدهم، اما جسارت و جرأت و صراحت دفتر امام جمعه اصفهان (البته رفتارشان يك كلمه ديگر مي تواند بهتر توصيف كند كه من به كار نمي برم)! باعث شد اين چند كلمه را بنويسم.

عجيب است كه بعد از تكذيب موضوع از سوي دفتر امام جمعه برخي دوستان خواسته اند من عذرخواهي كنم! در حالي كه امام جمعه اصفهان بايد از مردم و رهبر انقلاب عذرخواهي كنند!

در ماه مبارك رمضان و با زبان روزه چنين حديثي خوانده اند - كه حتى منبعش را نمي توان نشان داد- و بعد هم متصديان دفتر ايشان با زبان روزه تكذيب كرده اند!

پيش از اين هم مشابه اين ماجرا از جناب آقاي علم الهدى سر زد و بعد از تكذيب، خبرنگار را پيدا كردم و صوت جلسه را شنيدم و از جرأتشان در تكذيب تعجب كردم، امشب هم با دوستان ايسنا صحبت مفصل داشتم و از صحت موضوع و دقت خبر مطمئن شدم.

اگر ايشان اين سخن را گفته اند-كه گفته اند، و براي همين هم سايت ايشان در متن تكذيبيه احاديث مشابه را براي توجيه موضع شان ذكر كرده- مردانه پاي حرفشان بايستند و يا به اشتباه خود اعتراف كنند!

دوستان انقلابي و متدين هم فكر نكنند كه در اين روزگار ديگر با لاپوشاني و پرده پوشي مي توان آبروي ايمان و انقلاب را حراست كرد!

نگذاريد حرف حق و انتقاد صريح را دشمنان انقلاب به خود منحصر سازند، مرد باشيد و نترسيد و ارزش اسلام را از حرمت ظاهري مدعيان بالاتر بدانيد!

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...