زنان می‌توانند بزرگترین حامیان صلح باشند

09:23, 2017 سپتامبر 17

7 0

به گزارش ایسنا، حسین میرمحمد صادقی در نشست زنان معماران صلح، اظهار کرد: در طول تاریخ مشاهده می‌کنیم که هر جا جنگ و خونریزی و خشونت بوده، لاجرم زنان هم قربانی و تحقیر شده‌اند و هر جا زنان تکریم شده‌اند صلح و دوستی حاکم بوده و جنگ و خشونت متوقف شده است.

وی افزود: تفکر خشونت آمیزی که داعش دارد و ضدصلح است در عین حال ضد زن هم است.

این حقوقدان گفت: به دلیل نقش اساسی زنان شاهد هستیم که در قانون اساسی ما هم در مقدمه و هم در اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی به مساله زنان به طور خاص اشاره شده است.

رییس مرکز و تحقیقات کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو خاطرنشان کرد: در این خصوص باید به نکاتی توجه کرد؛ یکی اینکه چه کنیم تا از خشونت‌ها به ویژه علیه زنان جلوگیری کنیم و دیگر اینکه نقش ادیان و مذاهب در این حوزه چیست. در رابطه با مساله خشونت تفسیر و تعبیری که امروز از آن می شود گسترده است و منظور از خشونت هر رفتاری است که موجب تحقیر فرد شود.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...