سرنگونی جنگنده سوریه با موشک

12:48, 2016 آوریل 05

37 0

یک هواپیمای جنگی ارتش سوریه بوسیله موشک زمین به هوا در حومه حلب مورد هدف قرار گرفت و سرنگون شد. این حادثه امروز سه شنبه روی داده است. رویترز قبل از این اعلام کرده بود: گروه هایی از مخالفان مسلح در سوریه از سرنگونی یک جنگنده ارتش سوریه در حلب خبر داده بودند. این خبر به معنی مسلح شدن مخالفان در سوریه به موشک های زمین به هوا برای نخستین بار از زمان آغاز بحران در این کشور از سال 2011 تاکنون است. این برای نخستین باری است که مخالفان در سوریه از موشک های زمین به هوا استفاده می کنند.

قبل از این وزیر خارجه عربستان سعودی تهدید کرده بود موشک های زمین به هوا در اختیار مخالفان مسلح در سوریه قرار خواهد داد. مخالفان مسلح در سوریه که برای سرنگونی دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگند می گویند نیروی هوایی و قدرت هوایی، برتری اصلی ارتش سوریه و حامیان نظامی اش در رویارویی با مخالفان مسلح است.

منبع: baharnews.ir

به صفحه رده

Loading...