شائبه سیاسی بودن انتخاب مدیران شهرداری بوشهر صحت ندارد

15:19, 2019 ژانویه 14

45 0

شائبه سیاسی بودن انتخاب مدیران شهرداری بوشهر صحت ندارد

به گزارش ایرنا، سید نور الدین امیری روز دوشنبه در نشست علنی شورای شهر بوشهر افزود: در انتخاب مدیران رویکرد اصلی انتخاب از بدنه خود شهرداری است تا جایی که به غیر از یک مورد سایر انتصاب ها از نیروهای شهرداری بوده است.

وی ادامه داد: از نتیجه های اصلی این رویکرد وجود انگیزه کافی برای ارتقای نیروهای شاغل در شهرداری است.

عضو شورای شهر بوشهرگفت: اختیارات شهرداری‌های مناطق شهر بوشهر باید افزایش یابد تا خدمات بیشتری به مردم ارائه شود.

ندا عبدالله ‌زاده با تاکید بر تخصیص اعتبارات پل عابر پیاده شهرک نیایش بوشهر اظهار داشت: سازه پل عابر پیاده شهرک نیایش براساس اظهارات پیمانکار این پروژه در دو هفته آینده آماده نصب است که به دلیل پرداخت نشدن طلب پیمانکار تنها پل آن نصب می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه اعتبارات این پروژه استانی است باید برای پرداخت مطالبات پیمانکار و تکمیل کامل پل اقدام های مورد نیاز صورت گیرد.

عبدالله‌ زاده ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه مکانیزه نبودن پل هوایی سبب ایجاد مشکل برای کودکان، افراد مسن، معلولان و بیماران می‌شود در خواست می‌شود در بودجه سال آینده شهرداری اعتبار خاص برای مکانیزه شدن این پل تخصیص یابد.

وی در ارتباط با پروژه چرخ و فلک شهر بوشهر گفت: گزارشی از روند عملیات اجرایی این پروژه و زمان بهره برداری آن به اعضای شورا ارائه شود.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...