طرح برخورد ضربتی شهرداری زنجان با سد معبر آغاز شد

08:37, 2018 اوت 12

5 0

طرح برخورد ضربتی شهرداری زنجان با سد معبر آغاز شد

غلامحسن احمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با مغازه داران و کسبه ای که نیمی از پیاده رو را اشغال و برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کند، به جد برخورد می شود.

وی یادآور شد: برای دستفروشانی که در حاشیه خیابان بساط کرده اند هم شهرداری محل مناسبی را در سبزه میدان روبروی بانک ملی پیش بینی کرده است.

احمدی اظهار داشت: برخورد با ایجاد کنندگان سد معبر به ویژه در هسته مرکزی شهر، به معنای برخورد نکردن با هیچ دستفرشی نیست.

معاون خدمات شهری شهردار زنجان گفت: در صورتی که نوع کار دسفروشان هم به مزاحمت برای شهروندان منتهی شود، به حتم شهرداری با آنان هم برخورد خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: برخی مغازه داران از قانون تبعیت نمی کنند و در برخی موارد هم حمایت از آنان سفارش می شوند یا در زمان برخورد به چنین کسبه ای تهدید می شویم.

احمدی تصریح کرد: با تمام این شرایط شهرداری در برخورد با کسبه ای که برای شهروندان ایجاد مزاحمت و سیما و منظر شهر را مختلف کنند، جدی است.

معاون خدمات شهری شهردار زنجان گفت: حتی همکاران مبارزه با سد معبری که در مسئولیت خود قصوری داشتند و برخورد نمی کرده اند، از خدمت معلق شده اند تا جدیت کار برای همه روشن شود.

وی ادامه داد: اولویت برخورد با هسته مرکزی شهر است و در خصوص دستفروشانی که شرایط خاصی دارند و چندان سد معبر نمی کنند هم مماشاتی پیش بینی شده است.

احمدی اضافه کرد: طی 10 روز گذشته تذکرات کتبی و شفاهی به همه کسبه ای که سد معبر ایجاد می کنند ارسال شده است.

همچنین: طرح ایمن سازی غیرسازه ای در قزوین آغاز شد

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...