طنز/الحاقیه توافق نهایی سوییس

04:47, 2015 آوریل 08

107 5

الف/1= ايالات متحده امريكا منبعد نام خود را به "ولايات متحده آمريكا و حومه " تغيير دهد .

انبوه (بهمراه كليه نقشه هاي فني) به مديران صنعت خودروي ايران بخصوص سایپا تحويل دهند.

نگهداري) را به شركتي كه ايران به عنوان پيمانكار مشخص مي كند واگذار نمايد.

الف/6= هفت طبقه از "امپاير استيت " را كه از همان اول شهرداري تهران روي آن بحث داشت تخريب نمايد.

دست و پاگير كپي رايت در اختيار بنياد فارابي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار بگيرد.

ارتقا كيفيت در اختيار شبكه خبر سازمان صدا و سيماي ايران قرار بگيرد.

الف/10= ايالات متحده اجازه استقرار گشت هاي ارشاد فرهنگي را در لاس وگاس و ديسني لند به ما بدهد .

ب/1= نظارت تمام وقت یا سرزده در هرساعت از شبانه روز به كليه موارد فوق ، برای اینکه دلمان آرام بگيرد و هيچكس دلواپس نشود !

منبع: khabaronline.ir

به صفحه رده

Loading...