طنز/ «ظریف» کاری چیست؟

06:15, 2015 آوریل 04

94 2

سال گذشته آمبولانس ما را چندبار آمبولانس‌لازم کرد. قبل از اينکه نعش‌کش‌لازم شويم، آمبولانس را همچون باقي ستون‌هايي که داشتيم مي‌فرستيم قاطي باقالي‌ها تا مسووليتش به گردن ما نيفتد. به‌جاي آمبولانس امسال پوري‌پديا داريم. پوري‌پديا مهم‌ترين دانشنامه جهان است که دانشنامه‌هاي ويکي‌پديا، ايرانيکا، بريتانيکا، افرون و بروک‌هاوس، دايره‌المعارف ستون پنجم، قاموس‌الاعلام، کتاب کوچه، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم از روي آن ساخته شده اما به‌صورت مرامي ما تا الان به اين موضوع اشاره نکرده بوديم و از آنها هم شکايتي نکرديم چون به‌هرحال ما از همه کامل‌تريم و از فردا همه به ما استناد مي‌کنند.

مخالف زمخت‌کاري، ظريف‌کاري يا نازک‌کاري هنري است که با چوب و روي چوب انجام مي‌شود. تخته‌نرد ساخته‌شده از ريشه گردو در کردستان و تخته‌نرد خاتم‌کاري‌شده در اصفهان از نمونه‌هاي شاخص نازک‌کاري هستند. در سياست نيز استاد ظريف‌کار معروف است که با چوب کار مي‌کرد.

با پنبه سربريدن. من را با چي مي‌زني؟ با دُمب نرم و نازکم (توجه مي‌کنيد که به‌هرحال مي‌زند.)

جواد ظريف بهترين راننده فرمول‌يک و فرمول‌پنج ‌به‌علاوه يک جهان است که چهارتا شوماخر درون خود دارد. ظرافت ظريف به حدي است که بايد خيلي ظريف از لاي دلواپسان لايي بکشد و خيلي ظريف تندروهاي منطقه و مخالف اصلي مذاکرات اسراييل و عربستان را دور بزند و خيلي ظريف با جان کري راه بيايد که توش حرف درنيايد و خيلي ظريف برود ته چاهي که ديگران کندند و از ته چاهي که ديگران کندند سنگ بزرگي را که ديگران انداختند ته چاهي که ديگران کندند دربياورد و به روي خودش هم نياورد و چاه‌کن هميشه ته چاه است و در همه اين ظريف‌کاري‌ها بايد حواسش هم باشد که از چاله نيفتد توي چاه چون بعضي از رسانه‌هاي داخلي چو ببينند که کاملا بينا و چاه است تا نزنند چشم بينا را دربياورند و نابينایش نکنند راحت نمي‌شوند تا بعد بگويند چو ديدي نابينا و چاه است اگر تيتر تند نزني گناه است و بعد هم طرف را بيندازند توي چاه.

بله. منتها مشکل دکتر اين بود که نه ظريف بود نه روحاني اما مي‌گفت خيلي ظريف است و دارد کارها را پيش مي‌برد و خيلي روحاني است چون در سازمان‌ملل به پروژکتورها دقت نکرده بود اما هاله نور را ديده بود. عيبي هم ندارد. جاشون خالي نباشه.

بعضي‌ها با ظريف‌کاري راه را درست مي‌کنند و بعضي‌ها با کلنگ مي‌خواهند جاده را صاف کنند که خب نمي‌شود يعني با کلنگ‌کاري همه‌چيز صاف مي‌شود جز جاده.

منبع: khabaronline.ir

به صفحه رده

Loading...