علت شکست بنگاه‌های کوچک از زبان وزیر کار

01:46, 2018 مه 18

10 0

خبرگزاری مهر: علی ربیعی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: علت شکست اشتغال‌ها و بنگاه خرد ایجاد شده در کشور فقدان بازار مناسب بوده وبا اجرای طرح کشت مبتنی بر قرارداد، صادر کنندگان به خرید مستقیم از کشاورز دست یافته و واسطه‌ها حذف می‌شوند.

وی افزود: در طرح کشت مبتنی بر قرارداد تسهیلاتی که به کشاورزان داده می‌شود ارزان قیمت و برای کشاورز مقرون به صرفه خواهد بود. همچنین قیمت خرید محصولات کشاورزی مناسب است و بازار خودرا خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در طرح کشت مبتنی بر قرارداد به روستائیان وام اعطا می‌شود مشروط بر آنکه با استاندارد‌ها و بازاری که تولید کنندگان و صادرکنندگان بزرگ مشخص می‌کنند، متصل شوند.

ربیعی تصریح کرد: در واقع این طرح به نوعی اتصال تولید کننده به بازار است که اقدامی محوری در پایداری اشتغال در بخش خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در طرح کشت مبتنی بر قرارداد از ظرفیت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بهره گرفته شده و روستائیان مشمول بیمه روستائیان و عشایر شده و تحت پوشش قرار می‌گیرند. سهم کارفرما را نیز دولت از طریق صندوق می‌پردازد و با سهم بسیار اندکی روستائیانی که در این طرح‌ها هستند بیمه می‌شوند.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...