علیرضا کریمی: آرزویم دیدن رهبری بود

05:03, 2018 مارس 11

4 0

اصلا اینطور نیست. این ذهنیت مرا آزار می‌دهد چون آن چیزی که مردم فکر می‌کنند با واقعیت تفاوت دارد. به جز روزی که خدمت مقام معظم رهبری رفتم و به یکی از آرزوهای زندگی‌ام رسیدم، سایر روزهایی که در چند ماه اخیر گذراندم، برای من خیلی سخت و بد گذشت.

برخی از مسئولان به خانه آمدند یا به زور مرا جایی بردند تا از عکس‌گرفتن کنار من و برگزاری یک مراسم نفع خودشان را ببرند. در این میان برخی سیاه‌نمایی‌ها هم صورت گرفت چون اصلا پاداش آنچنانی در کار نبود. چه کسی گفته من پولدار شدم؟ هر مسئولی که در این چند ماه کاری برای من کرده، بیاید و بگوید تا مردم هم متوجه شوند.متاسفانه مربی من هم مظلوم واقع شد. در چنین ماجرایی فقط مربی و ورزشکار چوبش را می‌خورند و بقیه هیچ مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرند.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...