محقق داماد: مرحوم علیزاده شخصیت ممتازی داشت

07:47, 2018 مه 18

9 0

به گزارش شما نیوز ،آیت الله سید مصطفی محقق داماد در مراسم تشییع پیکر مرحوم علیزاده قایم مقام دبیر شورای نگهبان ضمن تسلیت به جامعه قضات گفت: ایشان از همان جوانی از نظر هوش و ذکاوت در مباحث وارد می‌شد و حرف خودشان را بیان می‌کردند.

وی ادامه داد: مرحوم علیزاده بسیار در مباحثه قوی بودند و در دوره فقه شرکت می کردند و مانند کسی بود که کار کرده و صاحب نظر بود.

محقق داماد ادامه داد: من به آن مرحوم می گفتم شما در شورا حقوقدان فقیه هستید زیرا به موازین فقهی هم آشنا بودند و انسان آزادهای بود و گرایش به هیچ گروهی نداشت و در مجلس بالاترین رای را می‌آورد.

وی ادامه داد: مرحوم علیزاده مرد مهربان و آزادهای بود و شخصیت ممتازی داشت و به تدین و تعهد به موازین شرعی معروف بودند.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...