مخالفت مجلس با فوریت بررسی یک طرح

09:05, 2017 اكتبر 08

5 0

خبرگزاری فارس:نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فوریت بررسی طرح ادغام موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشور رای ندادند.

بر این اساس ابتدا تقاضا دو فوریت طرح مذکور به رای گذاشته شد که حائز آراء لازم نشد و پس از آن به دستور مسعود پزشکان یک فوریت آن به رای گذاشته شد که باز هم نمایندگان مجلس به آن رای ندادند.

در ماده واحده این طرح آمده بود که دولت مکلف است تا پایان 96 مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد را با کلیه اختیارات، وظایف، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق بهادار، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی، تعهدات، بدهی‌ها، تعهدات آئین‌نامه مرتبط با مشارکین را در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام کند.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...