نامه وزارت اطلاعات درباره گزارش منتشر شده تفحص از دوتابعیتی ها

01:09, 2018 مه 17

10 0

...، دولتی و حتی خصوصی) همان گونه که ملاحظه می فرمایید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه به صورت کامل درج می شد، شائبه مذکور ایجاد نمی گردید تا موجب بروز ذهنیت های منفی شود . در قسمتی دیگر از نامه وزارت اطلاعات آمده: در صفحه 23 گزارش کمیسیون نیز به عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم... ...

.... اینکه وزارت علوم این برنامه را به دانشگاه ها ابلاغ کرده است، وجاهت قانونی ندارد. اینکه این نامه گفته است دانشگاه ها این سرفصل های جدید را اجرا کنند، به معنای لازم الاجرا بودن آن نیست. آیین نامه بازنگری، ...

توسعه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانه اطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم کردن امکان احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام نماید که متأسفانه چنین امری نیافت. ...

منبع: khabarfarsi.com

به صفحه رده

Loading...