نقش رسانه ها در خصوص سخنان رهبری

11:56, 2018 مارس 11

4 0

این تکه کاغذ کوچک احتمالا حاوی سر خط نکات ومحور‌هایی است که ایشان برای مدیریت زمان و از قلم نیافتادن مطالب استفاده میکنند.

شاید به همین خاطر باشد که معظم له در طول هر سخنرانی به طیفی ازمهمترین مسائل کشور با هوشمندی و دقت اشاره میکنند و غالبا این گونه است که ایشان ضمن بیان مسائل به راه حل‌های برون رفت از این مسائل نیز اشاره میکنند.

برداشت شخصی این حقیر این است که این محور‌ها علاوه بر نتیجه بیش ازنیم قرن تلاش شبانه روزی ایشان در قبل و بعد از انقلاب، محصول تیم‌های کارشناسی مختلفی است که در اختیار ایشان قرار میگیرد.

عمیقا معتقدیم که اگر فرمایشات ایشان به درستی فهم شود و در دستور کار قرار گیرد قریب به اتفاق مشکلات کشور حل خواهد شد و مشکلات در پیش روی نیز محصول بر زمین ماندن و کم توجهی به رهنمود‌های معظم له است.

بنابر این انتظار کاملا درست و بجایی است که از همه دست اندرکاران امور تبلیغاتی بخواهیم تک تک محور‌های سخنان ایشان در فرصت‌های مبسوط مورد بحث و تبیین قرار گیرد و کارشناسان حوزه‌های مختلف در قالب‌های مختلف به تشریح ابعاد هر یک از این محور‌ها بپردازند.

همانگونه که در بند پنجم نیز مقام معظم رهبری تاکید کردند که در زمینه تبلیغات ضعیف، کم کار و کم ابتکار هستیم باز هم شاهد هستیم که نسبت به این ۱۰ محوری که ایشان در صحبت‌های اخیرشان تاکید کردند کار وی‍ژه و خاصی انجام نشد و جای دارد جبران ضعف در این حوزه به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

شایان ذکر است موارد ذکر شده در فرمایشات معظم له دقیقا همان مطالبات عموم مردم نیز هست بنابر این چرا باید به واسطه غفلت و کم کاری اجازه دهیم دشمن غدار همین مطالب را از شبکه‌ها و سایت‌های خود به نشانه همدردی با مردم مطرح کنند و روز به روز بین مردم و مسئولین نظام فاصله ایجاد کنند.

منبع: titreno.com

به صفحه رده

Loading...