نمایشگاه فروش پاییزه دربروجرد برپا شد

06:44, 2017 سپتامبر 17

10 0

نمایشگاه فروش پاییزه دربروجرد برپا شد

محمد حسن نوابی روزیکشنبه درگفت وگوبا خبرنگارایرنا با اشاره به اینکه مقررشده بود نمایشگاه فروش پاییزه، ویژه بازگشایی مدارس در بروجرد توسط یک شرکت نمایشگاهی بخش خصوصی برگزارشود اظهارکرد: پس ازانصراف این شرکت اتحادیه تعاونی روستایی بروجرد کاربرپایی نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس را برعهده گرفت.

وی افزود: در نمایشگاه فروش پاییزه بروجرد انواع پوشاک، کیف و کفش ویژه مدارس ومواد غذایی و بهداشتی عرضه می شود.

رئیس اداره تعاون روستایی بروجرد با اشاره به اینکه نمایشگاه فروش پاییزه بروجرد از26 شهریورتا دوم مهرماه برپا خواهد بود بیان کرد: این نمایشگاه از ساعت 15 الی 22 برای حضورشهروندان فعال است.

نوابی ادامه داد: واحدهای تولیدی شهرستان بروجرد واستان لرستان می توانند از تخفیف ویژه 20 تا 25 درصدی واگذاری غرفه های این نمایشگاه استفاده کنند.

شهرستان بروجرد با جمعیت بیش از350 هزارتن جمعیت دارای حدود 50 هزار دانش آموزاست.

منبع: irna.ir

به صفحه رده

Loading...