نگاهی دیگر به «روضه‌الانوار»

07:27, 2017 سپتامبر 17

7 0

نگاهی دیگر به «روضه‌الانوار»

به گزارش ایسنا بر اساس خبر رسیده، سی‌ویکمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ خواجوی کرمانی در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ به تحلیل و بررسی «روضه‌الانوار» خواجوی کرمانی اختصاص دارد که با سخنرانی دکتر محمود عابدی (استاد دانشگاه خوارزمی و مصحح روضه‌الانوار) در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

یکی از مشهورترین منظومه‌های خواجوی‌ کرمانی، «روضه‌الانوار» است. خواجو این مثنوی را که در مواعظ و حکم و سیر و سلوک است به پیروی از «مخزن‌الاسرار» نظامی سروده و ۲۰۳۶ بیت دارد. این اثر در جمع نظیره‌های متعدد «مخزن‌الاسرار» منظومه‌ای دلنشین و دارای ارزش‌های استثنایی است. زبان آراسته‌اش، گذشته از آن‌که خود مشحون از تازگی‌هاست بعضی از تعابیر نوشده نظامی را هم با خود دارد و در بسیاری از موارد، راه فهم زبان حافظ را هموار می‌کند.

منبع: isna.ir

به صفحه رده

Loading...